Przeglądy budowlane Gorzów Wielkopolski Przegląd, Powiat Gorzowski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy dokładnie i fachowo.66-400 Rzezczypospolitej 5/7 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Gorzów Wielkopolski. Przeglądy roczne Gorzów Wielkopolski, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Gorzów Wielkopolski, ekspertyzy Józef Górka sekretarz@powiatgorzowski.pl starosta@powiatgorzowski.pl lubuskie 95 7330401

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Gorzów Wielkopolski
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Gorzów Wielkopolski
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Gorzów Wielkopolski
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Gorzów Wielkopolski
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Gorzów Wielkopolski

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Gorzów Wielkopolski
kontrole techniczne budynków Gorzów Wielkopolski

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Gorzów Wielkopolski Portal Gorzów Wielkopolski Miasto Gorzów Wielkopolski Przeglądy techniczne Gorzów Wielkopolski Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku